A tananyag tematikája

 • 1

  Active Directory 2019

  • Domain Controller telepítésének előkészítése

  • ADDS Role telepítése

  • ADDS telepítése

  • ADDS telepítésének ellenőrzése

  • Az NTDS könyvtár vizsgálata

  • A SYSVOL könyvtár vizsgálata

  • NLTest használata

  • Server előkszítése a domainba való beléptetéshez

  • Első belépés a beléptetett szerverbe

  • Offline Domain Join

  • DC telepítése IFM segítségével

  • Remote Management

  • Kliens távoli elérése WinRM segítségével

  • AD partíciók

  • Domain User létrehozása, belépés

  • RDP beállítása Windows 10 oldalon

  • RunAs, SaveCred, Credential Manager

  • User létrehozása

  • A felhasználó adatlapja

  • Home könyvtár csatolása ADUC-ból

  • Template User létrehozása

  • DSRM jelszó módosítása NTDSUtil segítségével

  • DSRM jelszó szinkronizálása

  • Ütemezett feladat létrehozása DSRM jelszó szinkronizáláshoz

  • Alapértelmezett jelszóházirend

  • Fine Grained Password Policy

  • Computer objektum

  • Computer fiók reset

  • Computer fiók tulajdonságai

  • Computer beléptetési kvóta állítása

  • RedirCMP használata

  • Szervezeti egységek létrehozása

  • Véletlenszerű törlés elleni attribútum bekapcsolása

  • Csoport létrehozása

  • Globális csoport létrehozása

  • Univerzális csoport létrehozása

  • Distribution csoport létrehozása

  • Csoport hozzárendelése erőforráshoz

  • Csoportok egymásba ágyazhatósága

  • AD jogosultságok - Delegate Control

  • AD jogosultságok attribútum szinten

  • AD Recycle Bin